Archive for the ‘Ulidavaru Kandanthe’ Tag

UK – Blatant hedonistic blabber . . .   1 comment

The oh-so-talented-brilliant-gifted next gen sandalwood directors these days! They watch all the cult movies of Kurosawa, Guy Ritchie, Nolan, Frank Miller, Scorsese, Tarantino, and develop scripts like ‘Ulidavaru Kandante’ and say they eat-breathe-live cinema! Friggin’ pseudo ectoplasmic Nincompoops!!! If every friggin’ shot or character is inspired by some movie, how will you determine the ‘naturalness’ of the product?

rk-uk

Incorporated with all the borrowed inspiration, Rakshit shetty makes a friggin’ short film material into a debut movie. There’s nothing which keeps audience engaged, Sync Sound, Climax hugely disappoints, and above all shetty’s apparent hedonistic obsession with Cuban kid’s confusion is so pathetic, plastic.

Damn you RK for spoiling Ugaadi!

ಮಳೆ ಮರೆತು , ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ (2014)   Leave a comment

A gem of a song from the movie ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ which exemplifies contemporary suffering, has terrific lyrics accompanied by patho-harmonium-tune.

ಹಾಡು : ಮಳೆ ಮರೆತು , ಚಿತ್ರ: ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ (೨೦೧೪), ಗಾಯನ: ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ , ಸಾಹಿತ್ಯ:ವಿಗ್ನೆಶ್ವರ್ ವಿಶ್ವ , ಸಂಗೀತ :ಬಿ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್

ಮಳೆ ಮರೆತು, ತಾನಾಗೆ ಹಸಿರಾಗಿ, ನಿ೦ತಾಗ….  ಈ ಭೂಮಿ,
ಸಲಹೇನೇ ಕೊಡಬೇಡ, ದೇವರೇ….  ನೀನಿಲ್ಲಿ ಹ೦ಗಾಮಿ,
ಕಣ್ಣೀರೆ ನಿನ್ನ, ಸ೦ತೆಗೆ ಕರೆದಾಗ… ಬೇಜಾರಿನಲ್ಲೆ ಸಜ್ಜಾದೆಯ….
ನೋವಿರುವ ಗಾಯ, ಬೆರಳಲ್ಲೆ ಇರುವಾಗ…  ಬಿಡಿಸೋದು ಕಲಿತೆ, ರ೦ಗೋಲಿಯ….
ಮಿ೦ಚೊ೦ದು ಕಿಡಿಕಾರಿ, ಆಕಾಶ ಚೆಲುವಾಯ್ತು….  ಹೇಗೆ?
ಬೆ೦ಕಿಯ ಕಡಿಗೀರಿ, ಮನೆತು೦ಬ ಬೆಳಕಾದ….  ಹಾಗೆ…

ಆ ಚ೦ದ್ರನಿ೦ದು, ನಿದ್ದೇಲೆ ಎದ್ದು, ಕಣ್ಣುಜ್ಜಿಕೊ೦ಡು ತೇಲಿ…  ಬ೦ದ….
ತೆ೦ಗಿನಗರಿಗೆ, ತಾಗುತ್ತಾ ಹೋದ… ಊರೂರಿಗೆಲ್ಲ ಚ೦ದ.. ತ೦ದ….
ದೋಣಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿ೦ದು ಕೈ ತಪ್ಪಲು…. ತಕ್ಷಣವೇ ನೆರವಾಯ್ತು ನಡುನೀರೇ ದಡ ನೀಡಿ
ಹಾಡೊ೦ದು ಹೊರಟಾಗ ಕಡುಗಪ್ಪಲಿ…  ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬ೦ದ೦ತೆ ಬೆಳಕೊ೦ದು ದನಿಗೂಡಿ…
ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲೂರಿ… ಹನಿಯೊ೦ದು ಹೊಳಪಾಯ್ತು…  ಇನ್ನು….
ಎ೦ದೆ೦ದೂ ಇರುವ೦ತ…  ಮಳೆಬಿಲ್ಲ ಮುಡಿದಾಯ್ತು….  ಬಾನು…

ಎಳೆಬಿಸಿಲ ನೆನಪಾಗಿ, ಅತ್ತ೦ತೆ ಇಳಿಸ೦ಜೆಯಾ..  ಹೂವು….
ನುಣುಪಾದ ಈಟೀಲಿ, ಎದೆಗೇನೆ ಇರಿದ೦ತೆ..  ಆ ಸಾವು….
ಬೇರಿರದ ಮರಕೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಡಿದಾಗ, ಉರುಳುವ ಜಾಗ ಇರದಾಗಿದೆ…
ಬಾಯಾರಿ ಸೂರ್ಯ, ಬಿಸಿಲಾಗಿ ನಿ೦ತಾಗ, ಸಾಗರವೂ ಕೂಡ ಬರಿದಾಗಿದೆ….
ಆಳಿರದೆ ಹಾಳ್ಹಿಡಿದು, ಹೋದ೦ತೆ ಈ ಊರ.. ಕೇರಿ…
ಸುಳಿವೊ೦ದು ನೀರಿಳಿದು, ತಡೆದ೦ತೆ ನದಿ ನೀರ.. ದಾರಿ….

ಕಾಕಿಗ್ ಬಣ್ಣ, ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ (2014)   Leave a comment

How will a Crow view through the paint? An introspective study… Jeeezzz! Shreya does a marvelous job in expressing the same.

ಹಾಡು : ಕಾಕಿಗ್ ಬಣ್ಣ , ಚಿತ್ರ: ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ (೨೦೧೪), ಗಾಯನ: ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಶಾಲ್ , ಸಾಹಿತ್ಯ: ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ  , ಸಂಗೀತ :ಬಿ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್

ಕಾಕಿಗ್ ಬಣ್ಣ… ಕಾಂತ?
ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್’ದ್ ಚರ್ಮ…  ಕಾಂತ?
ಭಂಗಿ ಸೇದಿದ್ ತಲಿ, ಸತ್ಯ ಕಾಂತ..  ಸುಳ್ಳು ಕಾಂತ?

ಕಾಕಿಗ್ ಬಣ್ಣ… ಕಾಂತ?
ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್’ದ್ ಚರ್ಮ…  ಕಾಂತ?
ಭಂಗಿ ಸೇದಿದ್ ತಲಿ, ಸತ್ಯ ಕಾಂತ..  ಸುಳ್ಳು ಕಾಂತ?

ಜ್ಯೈದ್ ಎಲಿ, ಬಿಳಿ ಸುಣ್ಣ.. ಕಾಂತ?
ಸತ್ ಜೀವ, ಗಂಜಿ ತಿಳಿ..  ಕಾಂತ?
ಜ್ಯೈದ್ ಎಲಿ… ಗಂಜಿ ತಿಳಿ..
ಭಾಷಿ ಬರದ್ ನ್ಯಾಲ್ಗಿ, ಕೀರ್ತಿ ಕಾಂತ…  ಕ್ರಾಂತಿ ಕಾಂತ?

ತಾಳಿ ಗರಿ,  ಲಿಪಿ..  ಕಾಂತ?
ಕನಕನ್ ಕಿಂಡಿ, ಮೈ ಬಣ್ಣ…  ಕಾಂತ?
ದಾಸರ್ ಪದ, ಹಬ್ಬ ಕಾಂತ….  ಜಾತ್ರಿ ಕಾಂತ?

ಕಾಕಿಗ್ ಬಣ್ಣ… ಕಾಂತ?
ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್’ದ್ ಚರ್ಮ…  ಕಾಂತ?
ಭಂಗಿ ಸೇದಿದ್ ತಲಿ, ಸತ್ಯ ಕಾಂತ..  ಸುಳ್ಳು ಕಾಂತ?

%d bloggers like this: