ನಿ ತೊರೆದ , ಲೂಸಿಯ (2013)   1 comment

The intro is inspired by kirtanas, philosophical verses of Saint Kanakadasa which is in itself nihilistic, then comes a sense of desolation which naturally is a necessary stage in a broken love affair.

Lucia2

ಹಾಡು: ನಿ ತೊರೆದ , ಚಿತ್ರ: ಲೂಸಿಯ (2013) , ಗಾಯನ : ಅನನ್ಯ ಭಟ್ಟ್, ಉದಿತ್ ಹರಿದಾಸ್ , ಸಾಹಿತ್ಯ : ರಘು ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸಂಗೀತ : ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

ನಿ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ, ಮಾಯೆ ನಿನ್ನೋಳಗೋ… ? ನಿ ದೇಹದೊಳಗೋ, ದೇಹ ನಿನ್ನೋಳಗೋ…   ?
ನಿ ಕನಸಿನೋಳಗೋ, ಕನಸು ನಿನ್ನೋಳಗೋ… ? ನಿ ಅಮಲಿನೋಳಗೋ, ಅಮಲು ನಿನ್ನೋಳಗೋ…  ?
ಮನಸು, ದೇಹಗಳೆರದು ಸೆಳೆಯುವ.. ಸುಳಿಯಂಥಿರುವ ಪ್ರೇಮದೊಳಗೋ.. ?

ನಿ ತೊರೆದ ಘಳಿಗೆಯಲಿ,
ನನ್ನದೆಯ ತುಂಬಾ ನಿನ್ನಾ ಗುರುತು..
ನೆನಪುಗಳ ಮಳಿಗೆಯಲಿ,
ಇನ್ನಾರು ಇಲ್ಲಾ ನಿನ್ನಾ ಹೊರತು…
ಒಂಟಿ ಮೋಡದ ಕಣ್ಣ-ಹನಿಯ,
ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡು ಇನಿಯ..
ಕಾಣದಿದ್ದರೂ , ಕಾಡುತಿರುವ,
ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಹೇಳುತಿರುವ…
ಹೃದಯದಾ ತಾಳಕೆ… ಹಾಡುತಿರುವ… ಹಾಡುತಿರುವ..
ನಿ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ?

ಇ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮಾಯೇ, ನಗುವಾಗಲಿ ನೋವೇ, ಹೇ
ಏಕಾಂತದ ಛಾಯೆ, ಹಗಲಿರುಳು ಕಾಡಿದೆ…
ಮೊದಲೇ ರಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿ ಪದವೇ,
ಎಂದಿಗೆ ಬರುವೆಯೋ….
ತಿಳಿಯದೆ ನನ್ನೆದೆ…
ಹೃದಯದ… ಬಡಿತವೆ ನಿಂತಂತಾಗಿದೆ …

ನೀನು ಮರೆಯದ ಮರುಘಳಿಗೆ,
ಮನಸು ಬಯಸಿದೇ ಸಾನಿಧ್ಯ…
ಮತ್ತೆ ಸೇರಲು ನಿನ್ನೊಳಗೆ,
ರಾಜಿಯಗುತಿದೆ ಆಂತರ್ಯ..
ನಾವಿಕನಿಲ್ಲದ ದೋಣಿ ಇದು,
ಒಂಟಿ ಸಾಗುವ ಯಾತನೆಯು…
ನೆರಳನು ಹಿಡಿಯುವ ಆಟವಿದು,
ಇನ್ನು ಸಾಕೆನುವ ಪ್ರಾಥನೆಯು…

ನಿ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ, ಮಾಯೆ ನಿನ್ನೋಳಗೋ… ? ನಿ ದೇಹದೊಳಗೋ, ದೇಹ ನಿನ್ನೋಳಗೋ…   ?
ಮನಸು, ದೇಹಗಳೆರದು ಸೆಳೆಯುವ..   ಸುಳಿಯಂಥಿರುವ ಪ್ರೇಮದೊಳಗೋ.. ?
ನಿ ಕನಸಿನೋಳಗೋ, ಕನಸು ನಿನ್ನೋಳಗೋ… ? ನಿ ಅಮಲಿನೋಳಗೋ, ಅಮಲು ನಿನ್ನೋಳಗೋ…  ?
ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ, ಕಂಡ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಸಿಗುವ…  ಪ್ರೀತಿ ಸೂಲಿನೋಳಗೋ  ?

ನಿ ತೊರೆದ ಘಳಿಗೆಯಲಿ,
ನನ್ನದೆಯ ತುಂಬಾ ನಿನ್ನಾ ಗುರುತು..
ನೆನಪುಗಳ ಮಳಿಗೆಯಲಿ,
ಇನ್ನಾರು ಇಲ್ಲಾ ನಿನ್ನಾ ಹೊರತು…
ಒಂಟಿ ಮೋಡದ ಕಣ್ಣ-ಹನಿಯ,
ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡು ಇನಿಯ..
ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಕಾಡುತಿರುವ,
ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಹೇಳುತಿರುವ…
ಹೃದಯದಾ ತಾಳಕೆ… ಹಾಡುತಿರುವ… ಹಾಡುತಿರುವ..
ನಿ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ?

Advertisements

One response to “ನಿ ತೊರೆದ , ಲೂಸಿಯ (2013)

Subscribe to comments with RSS.

  1. Pingback: Lucia – ಲೂಸಿಯಾ (2013/೨೦೧೩) | Kannada Movies Info

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: