ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮರ – ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ (2013)   Leave a comment

Tantalizingly ambivalent!

Oh Boy! The lyrics has that ಉನ್ಮಾದ , beauty and the embeddedness which leads to a devastating ethereal experience and it is simply brilliant because of the duality it encloses (It took me a while to finally get it), Terrific Work from Yograj Bhatt who faithfully pays tribute to the mysterious sensuality of the woman. Vani Harikrishna’s soul-stirring aalaap lays an amazing platform for Nigam to display his ever-amazing symphonious skill. For the dance sequence Aindrita Ray will be seen in a classical avatar (Kathak) and I’m eagerly looking forward to it!

ಹಾಡು: ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮರ , ಚಿತ್ರ: ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ , ಗಾಯನ: ಸೋನು ನಿಗಮ್ , ಸಾಹಿತ್ಯ: ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ಟ್, ಸಂಗೀತ : ವಿ.ಹರಿಕೃಷ್ಣ

saundarya_samara

ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮರ… ಸೋತವನೆ ಅಮರ…
ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮರ… ಸೋತವನೆ ಅಮರ….
ಕಳೆದುಕೊಳಲ್ಲು ಬೇರೇನೂ, ಇಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ…
ಇರುವುದನೆ ಪಡೆದು, ತಿರುಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ… ಕಳೆದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ…
ಅಮಲುಗಣ್ಣಿಗೆ ಇವಳು ಸದಾ, ಸುಂದರ ಗಾಂಧಾರಿ…
ಅದತಿಳಿದ ಮದನಾರಿ, ಅತಿವಿರಹಿ ವ್ಯಾಮೋಹಿ…
ಸುಡುತಿರುವ ಸಾರಾಯಿ, ಮೃದುಮಧುರ ಮಹಾಕಾಳಿ….

ಈ ಒದ್ದೆ, ಈ ಮುದ್ದೆ-ಕೊಲ್ ಮಿಂಚಿನ ಹೆಸರೇನು…
ಮೂರು ನರುಕವ ಕಂಡ, ಮುದ್ದ ಚತುರ ಸಖಿಯು….
ನಟ್ಟ ನಡುಭೀದಿಯಲ್ಲಿ, ಮಿರಿದ ಡೇರಿ ಹೂವು…
ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಿಗಳು , ಇದ್ದರು ಇರಳು, ಇವಳದೇ ಹಗಲು , ಇವಳದೇ ಇರುಳು….
ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮರ… ಸೋತವನೆ ಅಮರ..
ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮರ… ಸೋತವನೆ ಅಮರ..
ಕಳೆದುಕೊಳಲ್ಲು ಬೇರೇನೂ, ಇಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ…
ಇರುವುದನೆ ಪಡೆದು, ತಿರುಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ… ಕಳೆದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ…

ಕಾಮನೆಯ ಜೇನಿಗೆ, ಕವಣೇ-ಬೀಸಿದ ರಮಣಿ….
ಕಣ್ಣು, ಕಣ್-ನೈದಿಲೆಯೋ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೆಲೆಯೋ..
ಉಕ್ಕೋ, ಉನ್ಮಾದ-ದೇಹ…  ಮನ್ಮಥನ ಬಲೆಯೋ…
ದೇಹ ದೇಗುಲ.. ಈ ದೇಹ ದೇಗುಲ….
ದೇಹ ದೇಗುಲ.. ಈ ದೇಹ ದೇಗುಲ….
ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮರ…
ಸೋತವನೆ ಅಮರ…
ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮರ…
ಸೋತವನೆ ಅಮರ..
ಕಳೆದುಕೊಳಲ್ಲು ಬೇರೇನೂ, ಇಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ…
ಇರುವುದನೆ ಪಡೆದು, ತಿರುಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ… ಕಳೆದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: