ನೀನು ನನ್ನ ಓನ್ಲಿ ವೈಫು – ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ (2013)   Leave a comment

ಹಾಡು: ನೀನು ನನ್ನ ಓನ್ಲಿ ವೈಫು , ಚಿತ್ರ: ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ (2013), ಗಾಯನ: ಚೇತನ್, ಶಮಿತಾ  ಸಾಹಿತ್ಯ: ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ಟ್

ನೀನು… ನನ್ನ…… ಓನ್ಲಿ ವೈಫು….
ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ… ಇಂಥ ಗ್ಯಾಪು… ಗ್ಯಾಪು… ಗ್ಯಾಪು… ಗ್ಯಾಪು….

ಆಷಾಡಮಾಸದಲಿ ಬ್ಯಾಡ… ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸ….
ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಹೇಳಬ್ಯಾಡ…. ನಂಗ್-ಈ ಉಪವಾಸ….
ಎಷ್ಟ್-ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸಾನಾನು… ನೀನು ದೂರ ಇರ್ಬದೋದ….
ಬೇಕಿದ್ದ್ರೆ ಮೀಸೆ ಕೊಡು… ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಬ್ಯಾಡ….
ಮುಂದೇನು ಹೇಳು ಹುಡ್ಗಿ.. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗೊಯ್ಥ್ ಮಳೆಗಾಲ….
ನಮ್ಮಕಡೆಯಂಥೂ…. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರಗಾಲ….
ಡೋಂಟ್ ಯು ಲುಕ್ ಮಿ…. ಡೋಂಟ್ ಯು ಟಚ್ ಮಿ..
ಡೋಂಟ್ ಯು ಕಿಸ್ಸ್ ಮಿ…. ಡೋಂಟ್ ಯು ಲವ್ ಮಿ..

ಸಿಗ್ನಲ್  ಜಂಪಾದ್ರೆ… ಅಪಗಾಥನೇ ಪಕ್ಕಾ….
ಮದುವೆನೇ ಆದ್ಮೇಲೆ… ಅಪಗಾಥಕ್ಕೆಯಾವ್ಲೆಕ್ಕ….
ನಿಮ್-ಅಪ್ಪ ನಿಮ್-ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ…
ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ಬೆಳಕು ಹರ್ಯೋತಂಕ…
ನಾ ಬಂದು ನಿಂಥಿವ್ನಿ ನಿನ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕ..
ಹೊಡಿ ನೀನು ಸೊಳ್ಳೆನ ಬೆಳಕು ಹರ್ಯೋತಂಕ…
ನೀನು… ನನ್ನ…… ಓನ್ಲಿ ವೈಫು….
ಅರೆರೆರೇ…. ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ… ಇಂಥ ಗ್ಯಾಪು…

ಕದ್ದುತಿನ್ನೋ ಹಣ್ಣು…. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟು …
ಗೋದ್ರೆಜ್ ಬೀರೂ-ಒಳ್ಗೆ… ಹಾಡಾಡುವ ಡುಯೆಟು…
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ರೆ  ಕೆಡಬಹುದು ಕೆಲ್ಸ….
ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಎರಡುವರೆ ನಿಮಿಷ…
ಬಾಥ್ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗು ನೀನು…
ನೀರ್ ಸೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳ್ಸೋಲ್ಲ ಏನೂ…

ಡೋಂಟ್ ಯು …. ಡೋಂಟ್ ಯು ಲುಕ್ ಮಿ…. ಡೋಂಟ್ ಯು ಟಚ್ ಮಿ..
ಆಷಾಡಮಾಸದಲಿ ಬ್ಯಾಡ… ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸ….
ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಹೇಳಬ್ಯಾಡ….  ನಂಗ್-ಈ ಉಪವಾಸ….
ಎಷ್ಟ್-ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸಾನಾನು… ನೀನು ದೂರ ಇರ್ಬದೋದ….
ಬೇಕಿದ್ದ್ರೆ ಮೀಸೆ ಕೊಡು… ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಬ್ಯಾಡ….
ಮುಂದೇನು ಹೇಳು ಹುಡ್ಗಿ… ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗೊಯ್ಥ್ ಮಳೆಗಾಲ….
ನಮ್ಮಕಡೆಯಂಥೂ…. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರಗಾಲ….
ಡೋಂಟ್ ಯು ….
ಎಹ್ ಹೋಗಮ್ಮೋ….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: