ಸ್ಮೈಲ್-ಇರುವಂತೆ ಸರಾಸರಿ – ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಒಂದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ (2013)   Leave a comment

ಹಾಡು: ಸ್ಮೈಲ್-ಇರುವಂತೆ  ಸರಾಸರಿ , ಚಿತ್ರ: ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಒಂದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ (2013), ಗಾಯನ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ , ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸುನಿ

ನನ್ನ್ ಹ್ರದಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹೃದಯವ ಕೊಲ್ಲುವ ಸುಪಾರಿ.. ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದಾಗ ಮೂಡಬಹುದು, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಒಂದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ… ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಒಂದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ…

ಸ್ಮೈಲ್-ಇರುವಂತೆ, ಸರಾಸರಿ…
ಲೈಕ್-ಆದಂತೆ, ತರಾತುರಿ..
ಡ್ರೀಮ್ಸ್-ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ , ಹೆಚ್ಚುವರಿ…
ಮೆಮೋರಿಸ್-ಎಲ್ಲೊ, ವಿಲೇವಾರಿ…
ಹಾರ್ಟು ಹಠ ಮಾಡಿ… ನಿನ್ನನ್ನೇ ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ…
ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎದೆ ಬನದಿ… ಹೂವೊಂದು ಅರಳುತ್ತಿದೆ..
ವಿಥೌಟ್-ರೀಸನ್, ಸುಮ್ಮನೆ…
ಡಕ್-ಔಟ್ ಆದೆ ನಾ, ಬೇಗನೆ..

ಸ್ಮೈಲ್-ಇರುವಂತೆ, ಸರಾಸರಿ…
ಲೈಕ್-ಆದಂತೆ, ತರಾತುರಿ..
ಡ್ರೀಮ್ಸ್-ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ , ಹೆಚ್ಚುವರಿ…
ಮೆಮೋರಿಸ್-ಎಲ್ಲೊ, ವಿಲೇವಾರಿ…
ಹಾರ್ಟು ಹಠ ಮಾಡಿ… ನಿನ್ನನ್ನೇ ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ…
ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎದೆ ಬನದಿ… ಹೂವೊಂದು ಅರಳುತ್ತಿದೆ..
ವಿಥೌಟ್-ರೀಸನ್, ಸುಮ್ಮನೆ…
ಡಕ್-ಔಟ್ ಆದೆ ನಾ, ಬೇಗನೆ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: