ಬಾನಲಿ ಬದಲಾಗೋ – ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಒಂದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ (2013)   Leave a comment

ಹಾಡು: ಬಾನಲಿ ಬದಲಾಗೋ , ಚಿತ್ರ: ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಒಂದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ (2013), ಗಾಯನ: ಸೋನು ನಿಗಮ್ , ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸಿದ್ದು ಕೋಡಿಪುರ

ಏರುಪೇರಾಯಿತು ನೆಟ್ಟಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಹೃದಯ , ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯವಸಾಯ….

ಬಾನಲಿ ಬದಲಾಗೋ , ಬಣ್ಣವೇ ಭಾವನೆ…
ಹೃದಯುವು ಹಗುರಾಗಿ , ಹಾರುವ ಸೂಚನೆ…
ಮನದ ಹೂ ಬನದಿ, ನೆನಪೇ  ಹೂವಾಯ್ತು…
ಅದೇ ಮಾತು.. ಅದೇ ನೋಟ… ಮರೆಯದೆ ಕಾಡಿದೆ..
ಅದೇ ಗಾನ… ನಗೆ ಬಾಣ.. ಎದೆಯಲಿ ನಾಟಿದೆ…

ಮನದಿ ಏನೋ , ಹೊಸ ಗಲಭೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ…
ಮರೆತೇ ಏಕೆ , ಬಳಿ ಬಂದು ಸರಿಮಾಡದೆ…
ಗೆಳತಿ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ, ತೆರೆದೇ ಮನದ ಕಿಟಕಿ…
ಕರುಣಿಸು ಪ್ರೇಮಧಾರೆ , ಬಯಕೆಯ ತೋರದೆ…
ಅದೇ ಮಾತು… ಅದೇ ನೋಟ… ಮರೆಯದೆ ಕಾಡಿದೆ…
ಅದೇ ಗಾನ.. ನಗೆ ಬಾಣ.. ಎದೆಯಲಿ ನಾಟಿದೆ…

ಸರದಿಯಲ್ಲಿ….. ಹೊಸ ಬಯಕೆ, ಸರಿದಾಡಿದೆ…
ಹರಸಿ ಬೇಗ , ಕರೆಮಾಡು ತಡಮಾಡದೆ…
ಹುಡುಕಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ…. ನಟಿಸು, ಕಣ್ಣ ಮಿಟುಕಿ…
ಗಮನಿಸು ಪ್ರೇಮ ಭಾಷೆ, ಪದಗಳ ನೋಡದೆ….
ಅದೇ ಮಾತು… ಅದೇ ನೋಟ… ಮರೆಯದೆ ಕಾಡಿದೆ…
ಅದೇ ಗಾನ.. ನಗೆ ಬಾಣ.. ಎದೆಯಲಿ ನಾಟಿದೆ…

ಬಾನಲಿ ಬದಲಾಗೋ , ಬಣ್ಣವೇ ಭಾವನೆ…
ಹೃದಯುವು ಹಗುರಾಗಿ , ಹಾರುವ ಸೂಚನೆ…
ಮನದ ಹೂ ಬನದಿ, ನೆನಪೇ ಹೂವಾಯ್ತು …
ಅದೇ ಮಾತು.. ಅದೇ ನೋಟ… ಮರೆಯದೆ ಕಾಡಿದೆ..
ಅದೇ ಗಾನ… ನಗೆ ಬಾಣ.. ಎದೆಯಲಿ ನಾಟಿದೆ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: