ಆಲೋಚನೆ, ಆರಾಧನೆ – ರೋಮಿಯೋ (2012)   Leave a comment

How did i miss this!? Thanks to fm radio’s (Courtesy: Rj Rapid Rashmi) , just stumbled upon this song while traveling to office, Needless to say, Shreya’s just fanatasic and Kaviraj’s lryics are exceptional, densely evocative.

ಹಾಡು:  ಆಲೋಚನೆ, ಆರಾಧನೆ , ಸಂಗೀತ: ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ  , ಸಾಹಿತ್ಯ : ಕವಿರಾಜ್  , ಗಾಯನ : ಶ್ರೇಯ ಘೋಶಾಲ್

Aalochane

ಆಲೋಚನೆ, ಆರಾಧನೆ.. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ದೇನೆ…
ಆಲಾಪನೆ, ಆಕರ್ಷಣೆ.. ಎಲ್ಲ ನೀನೇನೇ..
ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದಾದರೆ ಖಂಡಿತ..
ಈ ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅದ್ಬುತ..
ಕನಸಿಗಿಂತ ಸೋಗಸು ನಿನ್ನ ಸನಿಹ..
ಜಗವೇ ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ನಿನ್ನ-ವಿನಹ..
ಯಾರೋ ನನಗೆ ನೀನು..

ಆಲೋಚನೆ, ಆರಾಧನೆ.. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ದೇನೆ…
ಆಲಾಪನೆ, ಆಕರ್ಷಣೆ.. ಎಲ್ಲ ನೀನೇನೇ..

ಆದಮೇಲೆ ನಂಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ..
ನನ್ನ ಬಾಳು ಆಯಿತಲ್ಲಾ ರಸಮಯ..
ನಿಜದಲಿ.. ನೀನು.. ಮನುಜನೋ… ಗಾಂಧಾರನೋ..
ಸಾಕು ಸಾಕು ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಅಭಿನಯ..
ನೋಡಿ ಕೂಡ ನೋಡದಂತೆ ನಡಿದೆಯ..
ಹುಡುಗಿಯ ಹೀಗೆ, ಹೆದರಿಸ ಬೇಡ ಕಣೋ..
ಅಂದು, ನೀನು…. ಆಗಂತುಕ.. ಇಂದು, ನೀನೇ..  ನನ್ನ ಸಖ..
ಕನಸಿಗಿಂತ ಸೋಗಸು ನಿನ್ನ ಸನಿಹ..
ಜಗವೇ ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ನಿನ್ನ-ವಿನಹ..
ಯಾರೋ ನನಗೆ ನೀನು..

ಆಲೋಚನೆ, ಆರಾಧನೆ.. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ದೇನೆ…
ಆಲಾಪನೆ, ಆಕರ್ಷಣೆ.. ಎಲ್ಲ ನೀನೇನೇ..

ಓ, ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ಹಿಂಡುವಂಥ ಸಲುಗೆಯ..
ಬೇಗ ಬೇಗ ನಂಗೆ ನೀನು ಕೊಡುವೆಯ..
ತಡೆದರೆ ಇನ್ನೂ ತಡೆಯೇನು ನಾ ನನ್ನನು..
ನಿಂಗೆ ತಾಗಿ ನಿಂತ ವೇಳೆ ತಳಮಳ..
ಸೋನೆ ಸೋಕಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಹಸಿ-ನೆಲ..
ಬೆವರುವೆ ಯಾಕೋ.. ಅರಳುವೆ ನಾನೆತಕೋ..
ಕೇಳೋ, ಆಸೆ ಆಲಿಂಗನ.. ಯಾಕೋ, ನಾಚಿ ನೀರಾದೆ ನಾ  ..
ಕನಸಿಗಿಂತ ಸೊಗಸೂ ನಿನ್ನ ಸನಿಹ..
ಜಗವೇ ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ನಿನ್ನ-ವಿನಹ..
ಯಾರೋ ನನಗೆ ನೀನು..

ಆಲೋಚನೆ, ಆರಾಧನೆ.. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ದೇನೆ…
ಆಲಾಪನೆ, ಆಕರ್ಷಣೆ.. ಎಲ್ಲ ನೀನೇನೇ..

References:
http://www.youtube.com/watch?v=sy8IPXEWRPE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: